6 สิ่งที่ต้องทำ! ก่อนเริ่มต้นสร้างธุรกิจจากที่บ้าน - DiscoverHomeBusiness.com

6 สิ่งที่ต้องทำ! ก่อนเริ่มต้นสร้างธุรกิจจากที่บ้าน

More...

การเริ่มต้น "สร้างธุรกิจจากที่บ้าน" (Home-based Business) นั้นเป็นทั้งสิ่งที่ท้าทาย และให้ประสบการณ์ที่ล้ำค่าเสมอ

ซึ่งมีข้อดีมากมายหลายอย่างเช่น

  • การได้เป็นเจ้านายตัวเอง
  • ได้ทำในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่ท่านปรารถนาโดยไม่ต้องเอาชีวิตไปแขวนไว้กับการทำงานประจำ,
  • มีเวลามากขึ้น หรือมีรายได้มากขึ้น...

แต่การที่จะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นก็ควร พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ, การทุ่มเทแรงกาย และทุนทรัพย์ การวางแผนที่ดี ตลอดจนการลงมือทำอย่างจริงจัง การเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น

นอกเหนือจากความรู้...ความสามารถ...และทุนทรัพย์ที่ท่านมีนั้น สิ่งสำคัญที่คุณต้องเข้าใจ และตระหนักเอาไว้ให้มากๆ ก็คือ...

"ท่านพร้อมที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจมากแค่ไหน?"

นี่คือ 6 สิ่งที่ต้องทำ ก่อนเริ่มต้นสร้างธุรกิจจากที่บ้าน!

1. ท่านพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงที่ถาโถมเข้ามาหรือไม่ ?

พราะการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นหมายถึง ท่านต้องรับมือกับการตัดสินใจในเรื่องยากๆ เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับชีวิตท่าน เกี่ยวกับลูกน้องหรือธุรกิจของท่าน

​ เพราะในการทำธุรกิจนั้นต้องพบเจอกับปัญหามากมายที่ต้องแก้ไข ดังนั้นการไม่พร้อมในการทุกๆตัดสินใจหรือรับมือกับทุกๆ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นั้นก็ตีความได้ว่า...ท่านยังไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าของธุรกิจจากที่บ้านตัวเอง...

2. ท่านมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเองหรือไม่?

เพราะการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นท่านต้องตัดสินใจในเกือบทุกเรื่องอย่างละเอียด และรอบคอบด้วยตัวเอง...ดังนั้นการไม่มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเองหมายถึง

​การสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน...การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด...หรือความต้องการของลูกค้า...เพราะเวลาและโอกาสไม่เคยรอใคร ความเนิ่นช้าในการตัดสินใจนั้นสร้างผลเสียให้กับธุรกิจได้

3. ท่านมีพลังในการโน้มนาวใจให้ลูกค้าอยากใช้สินค้า หรือบริการของท่านหรือไม่?

ท่านอาจจะมีแนวคิดในการสร้างธุรกิจ มีสินค้าหรือบริการที่ยอดเยี่ยม...แต่การที่ท่านไม่อาจโน้มน้าวใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าท่าน หรือทำให้ลูกน้องลงมือทำงานให้ท่านอย่างเต็มที่...

หรือการชักชวนให้พันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจมาทำงานร่วมกับท่านได้แล้ว ธุรกิจของคุณไปไม่รอด เพราะขายของไม่ได้

ไม่มีทีมงานค่อยช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตได้ การขาดพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี ทำให้ท่านไม่มีแรงสนับสนุนในการทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างที่ต้องการ

ดังนั้นทักษะในการพูดโน้มนาวใจคน...หรือทักษะในการพูดในที่สาธารณะนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็น

การที่ท่านจะดึงดูดให้คนไม่รู้จักให้กลายมาเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าของคุณเป็นประจำ...

การดึงดูดบุคลากร หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณภาพให้เข้ามาร่วมงานได้นั้น สถานภาพของการเป็นเจ้าของธุรกิจของท่านก็จะมั่นคง และเข้มแข็งขึ้น

พื้นที่ผู้สนับสนุนบทความดีๆ

ทำอย่างไรให้ท่านได้เป็น
เจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆ

การเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองของเราหมายถึง  เมือท่านหักลบเวลานอน เวลาทำงาน เวลาที่ใช้ทำกิจวัตรประจำวันทุกอย่าง และเวลาใช้ดูแลคนอื่นๆ

คนส่วนมากไม่เคยเหลือเวลาเกิน 1-2 ชั่วโมงในแต่ละวัน ที่จะได้ทำในสิ่งที่เขารักที่จะทำ ที่สำคัญ...เขามีเงินที่จะทำมันหรือไม่?

เราได้พบหนทางที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง โดยสร้างธุรกิจจากที่บ้านของด้วยระบบที่เรียบง่าย ที่ใครก็ทำได้ มันไม่ต้องขาย และที่สุดยอดที่สุดคือ ไม่ใช้เวลามากนัก

ถ้าท่านสนใจข้อมูลเปลี่ยนชีวิตนี้ คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อไปดูข้อมูลทันที

4. เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีหรือไม่?

การเจรจาต่อรองในเรื่องธุรกิจนั้นเป็นทักษะที่เจ้าของธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กที่ทำงานคนเดียว ไปจนธุรกิจใหญ่ระดับประเทศนั้นจำเป็นต้องมี...

เพราะการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME นั้นท่านต้องรับมือกับการต่อรองในทุกเรื่อง...

ตั้งแต่เรื่องของสัญญา, ราคาวัตถุดิบ, ค่าแรงคนงาน, การเจรจากับผู้ขาย หรือตัวแทนจำหน่าย  แม้ว่าในธุรกิจขนาดใหญ่นั้นคุณไม่ต้องลงไปเจรจาเอง...แต่เจ้าของก็ต้องตัดสินใจ หรือกำหนดข้อแม้ในการเจรจาที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

ซึ่งจะช่วยให้ท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น อีกทั้งช่วยประหยัดรายจ่ายที่ต้องจ่ายลง ซึ่งช่วยให้ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากทักษะการเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีต่อรองได้ทั้ง 8 ทิศ

5. ท่านเป็นคนเจ้าของธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่?

เพราะการเป็นคนที่มีแนวคิดในการแก้ปัญหาในมุมมองใหม่ๆ นั้นทำให้ท่านสามารถแก้ไขปํญหาได้ในหลายรูปแบบ

อีกทั้งการมองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์นั้น...ทำให้ธุรกิจของท่านนั้นเติบโตได้โดยไม่ติดกับรูปแบบเก่าๆ ที่ทำตามกันมา ดังนั้นเจ้าของธุรกิจนั้นต้องเติ่มความรู้, ข้อมูลใหม่, ทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนพลังความคิดของตัวเองอยู่เสมอ​

6. แรงสนับสนุนจากผู้อื่น

มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเอง...นั้นก็คือการมีระบบสนับสนุนท่านอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นคนที่ค่อยสนับสนุน  คนที่ให้คำแนะนำในการทำธุรกิจ หรือเป็นทีมงานที่ทำงานร่วมกับท่าน

คนที่ให้คำปรึกษา หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำงานให้ท่าน เพราะในช่วงเตรียมตัวเปิดธุรกิจ ไปจนช่วงเดือนแรกในการเริ่มต้นทำธุรกิจ นั้นท่านจะต้องทั้งคิด ทั้งตัดสินใจในหลายสิ่งที่สำคัญมากๆ ที่ทำให้ท่านจะยุ่งจนหัวหมุ่นในการทำธุรกิจ

ถ้าไม่มีระบบสนับสนุนที่ดี...ไม่มีที่ปรึกษาที่ดีแล้ว...ประกอบกับการไม่มีประสบการณ์ในการเปิดธุรกิจมาก่อนของท่านกับทีมงานแล้ว...ท่านอาจสูญเสียลูกค้า สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้ จากการตัดสินใจผิดๆ หรือจากการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น

มาถึงจุดนี้แล้วคุณคงมีคำตอบในใจแล้วว่าคุณนั้นพร้อมมากแค่ไหน?...ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจจากที่บ้าน...ถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีไม่ครบทั้ง 6 ข้อในขณะนี้ เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

"เมื่อคุณตัดสินใจลงมือทำแล้ว ก็จงลงมือสร้างธุรกิจไปพร้อมกับพัฒนาสิ่งที่คุณขาดไปได้โดยไม่เสียเวลาที่มีค่า"

ขอให้ความสำเร็จจงเป็นของทุกๆท่านครับ

กมลเวช เมืองศรี

"ปัญหาของท่านคืออะไร? ผมจะช่วยท่านได้อย่างไรบ้าง?ฝากข้อความ และแสดงความคิดเห็น ในกล่อง Comment Box (ใต้คำว่า )Leave a Reply: และใน Facebook Comment​ทำอย่างไรให้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเอง ไม่ต้องกังวลเรื่อง เงินอีกเลยตลอดชีวิต!

บทความที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง
kamolwech
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments